mobile-logo

פריסת לוחות בתוכנית גג

לחצו ESC לסגירה

 • קונסטרוקציה נושאת אגדים

 • קונסטרוקציה תומכת , הבנויה מקורות או מזבכים שציר האורך שלהם מקביל לכיוון זרימת המים.
  קונסטרוקצית אגדים קשתית

קונסטרוקציית אגדים שטוחה
 • קונסטרוקציה נושאת מרישים

 • קונסטרוקציה תומכת, הבנויה מקורות או מזבכים שציר האורך שלהם ניצב לכיוון זרימת המים.
  קונסטרוקצית מרישים קשתית

  קונסטרוקצית מרישים שטוחה
 • קירוי נושא עצמו

קונסטרוקציה הבנויה ממספר מצומצם של אגדים קמורים (אגדי גמלון), וכן ממרישי מסגרת או מזחלות אליהן מתחברים הלוחות באמצעות מכלולי חיבור מאלומיניום.
קירוי נושא עצמו

לחצו ESC לסגירה