mobile-logo

פרופיל סוג כיפה - AL

פרופילי כיפה AL עשויים מאלומיניום, ומיועדים לסגירת קצה הכיפה במכלולי חיבורMGL ו-HSL.

הפריטמק"ט
פוליגל
חתךאוטם לוחות
בעובי (mm)
מידות
LA 8,10 481
la16-482

8,10 מידת מלאי- 6 מ"א
LA 16 482 16
LA 25 483 25
LA 32 485 32

פרופילי סוגר כיפה AL מוחזקים במלאי בצבעים: לבן (RAL- 9010) ואפור (RAL-9007). במידת הצורך ניתן לקבלם גם בגווני RAL אחרים.

פרופילי סוגר כיפה AL מיועדים להתקנה על קצה הכיפה בעזרת בורג פח לפח (424), או מודבקים באמצעות דבק מתאים. אורך הפרופיל יהיה כרוחבה של הכיפה עליה יורכב.

חיבור פרופיל LA על כיפה

 ברושור פרופילים מאלומיניום