mobile-logo

מכלול חיבור GCP - Gasket Clip

מכלול חיבור GCP הוא דור חדש בקבוצת מכלולי החיבור של פוליגל.
טכנולוגייה חדשה, בלעדית לפוליגל, המאפשרת ליצר פרופיל עם אטמים מובנים ללא צורך בהשחלה. אטם
הוא חלק בלתי נפרד של פרופיל, חזק ועמיד לאורך זמן רב.
מכלול GCP עומד בתנאי שירות קיצוניים (עומסי רוח ושלג, קרינה יובש ורטיבות).
המכלול מתאים לחיבור לוחות בעובי 6, 8 ו-10 מ"מ.

יתרונות

  • קל להתקנה
  • חזק ועמיד
  • אטום לחלוטין
  • אסטטי למראה

מרכיבי המכלול

 חתך הפריט
 gcp-base  פרופיל בסיס
 gcp-top  פרופיל כיפה

 

gcp-connector