mobile-logo

מכלול חיבור Easy Clip - ECP 2G
ECPprofiles600.jpg

מכלול חיבור ECP מפולי- קרבונט , הוא החדיש במכלולי החיבור של "פוליגל". המכלול מיועד לכל היישומים בהם דרושה הסתרת בורגי העיגון של הקירוי למסגרת הנושאת.

הפרופילים עמידים בתנאי אקלים קשים. אורך חייהם זהה לזה של הלוחות. המכלול בנוי להשתלב בקירוי עם לוחות בעובי 4, 6, 8 ו- 10 מ"מ.
המחברים גמישים, ורדיוס הכיפוף הקר שלהם זהה לרדיוס המינימום המותר ללוח המחובר על ידם.
ההתקנה קלה ומהירה, ואינה דורשת החזקת "קונטרה" (סדן) בעת לחיצת הכיפה לבסיס. סידור זה מקטין בהרבה את צוות ההתקנה, ומישכה.

מרכיבי המכלול

הפריטמק"ט פוליגלחתךלחיבור לוחות בעובי (mm)מידות
פרופיל בסיס 4-6 233 ecp-233 4, 6 מידת מלאי - 6 מ"א, מידה מיוחדת - עד 34 מ"א
פרופיל בסיס 8-10 234 ecp-234 8, 10
פרופיל כיפה 232 ecp-232 4, 6, 8, 10

צבעוניות

מחברי ECP הם צבעונים ממש כמו הלוחות, ומעבר האור דרכם מחושב כך שייתן מראה אחיד לקירוי.

נתן לרכשם בצבעים הבאים:

קבוצהצבע
אווירה צבעונית
כחול pccs ירוק pccs ברונזה pccs שקוף pccs
צהוב pccs כתום pccs אדום pccs טורקיז pccs
אוירה שלווה ICEpccs
משימות מיוחדות פולישייד כסוףpccs

עקרונות תכנון הקירוי וההתקנה

מחברי ECP מיועדים לקירוי על קונסטרוקציות תומכות של אגדים (גגות) /עמודים (קירות) ומרישים (גגות וקירות). קירוי עם מכלול חיבור ECP מחייב שיפוע של 10% לפחות באזורים גשומים ו- 45% במושלגים. חיבור הלוחות זה לזה ואל הקונסטרוקציה הנושאת נעשה באמצעות ברגים, דרך פרופיל הבסיס בלבד.

המרווח הפנימי בין "קרני הבסיס" הוא 25 מ"מ ויש להתחשב בו בתכנון רוחב הלוחות הדרוש.

ECP

{phocadownload view=file|id=35|text=הנחיות התקנה ECP|target=b} {phocadownload view=file|id=22|text=ברושור פרופילים מפולי-קרבונט|target=b}