mobile-logo

מכלול חיבור Hybrid Clip - APC

לוחות "פוליגל" גמישים ויכולים לספוג נגיפת ברד בקוטר 50 מ"מ מבלי להינזק.

המדידות מבוצעות לפי תקן מדידה ASTM D3029 תוך שימוש במשקולת בקוטר 5 מ"מ.

בארה"ב משתמשים ב"חלונות הוריקאן" עשויים מלוח "פוליגל" במבנה Titan להגנה על חלונות, דלתות וציוד אחר בעת סערות הוריקאן

לחצו ESC לסגירה