mobile-logo

מכלול חיבור Hybrid Clip - APC

תוספים מרחיבי תכונות

לפעמים לא מספיק הצבע על מנת לתת מענה לדרישות ספציפיות העולות מעולם הבניה ולכן ל"פוליגל" סל תוספים המוספים, ללוחות בעת הייצור על פי הצורך.

התוסףייעודהערות
מגן קרינת UV חסימה מוחלטת של מעבר קרינת UVA ו- UVB דרך הלוחות. מוסף לכל הלוחות דרך קבע.
מפזר אור (LD) מונע סינור וגורם לפיזור אחיד של האור העובר את הלוח.  מוסף דרך קבע לפרימלייט, פולישייד, NGL , פנינה, זהב, PolySign ו- פולימאט.
מעכב בעירה (FR) מקטין נזקי דליקה.  מוסף על פי דרישה. 
אנטי פוג (Anti Fog)  מונע "גשם פנמי" של מי קונדנסיה בחממות, בריכות, וקירוים מעל מקווי מים.
פריזי (Freeze)  מתן מרקם מטשטש דמות ללוח.  מוסף ללוחות בעובי 6 מ"מ המיועדים לעיצוב פנים בעיקר.
freeze_texture antifog
לוח PCSS 2L 6mm עם תוסף פריזי המחשת השפעת תוסף אנטי פוג