mobile-logo

פרופילי קצה וגמר

להשלמת המראה האסטטי של מוצרנו והתאמה לדרישות ספציפיות של המבנה, "פוליגל" מייצרת ומשווקת מבחר פרופילי גימור.

הפרופילחתךייעודעשוי מ ...מתאים ל ...
מרווח צד spacer-226 פרופיל סיום לשילוב בפרופילי החיבור בצידי המבנה פולי קרבונט לוחות בעובי 6,8,10 מ"מ
קצה (UP) up16-215 סגירה ומירזוב קצה הלוחות לוחות בעובי 6,8,10,16 מ"מ
קצה (UA) ua16 313.png new אלומיניום כל הלוחות
סוגר כיפה (AL) la8-481 מתן מראה אסטטי בחזית המבנה