mobile-logo

פרופילי קצה וגמר

להשלמת המראה האסטטי של מוצרנו והתאמה לדרישות ספציפיות של המבנה, "פוליגל" מייצרת ומשווקת מבחר פרופילי גימור.

הפרופילחתךייעודעשוי מ ...מתאים ל ...
רכס (RP) rp8-217 תפר בין שיפועים בקו רכס, ובין פאות (ברב פאונים) פולי קרבונט לוחות בעובי 6,8,10,16 מ"מ
גמלון (FP) fp6-220 חפייה בין צד הגג וקיר הגמלון
מרווח צד spacer-226 פרופיל סיום לשילוב בפרופילי החיבור בצידי המבנה לוחות בעובי 6,8,10 מ"מ
קצה (UP) up16-215 סגירה ומירזוב קצה הלוחות לוחות בעובי 6,8,10,16 מ"מ
קצה (UA) ua16-313 אלומיניום כל הלוחות
סוגר כיפה (LA) la8-481 מתן מראה אסטטי בחזית המבנה

   ברושור פרופילים מאלומיניום

 

 ברושור פרופילים מפוליקרבונט