mobile-logo

חדשות
עוד בריכה הצטרפה למשפחת הבריכות המקורות של ''פוליגל''. בריכה זו הינה חלק מקומפלס של עיריית קריית אונו לרווחת תושבי העיר והסטודנטים מאוניברסיטת בר- אילן.
גג הבריכה מקורה בלוח "פוליגל" במבנה Titan Sky  בעובי 16 מ''מ בצבע ''פולישייד PSH'' (כסוף למעלה ולבן למטה), המבטיח בידוד הולכה גבוה למניעת אובדן חום, וכן הצללה מעולה למניעת התחממות יתר. הקירוי מעוגן לקונסטרוקציה באמצעות מכלול חיבור APC המשווה לו מראה נאה, אחיד ומכובד.

מלאכת התכנון, וכן הביצוע הופקדה בידי יוסי דגן וחברתו "דגן קירוי מבנים מרחביים", לה ניסיון רב בתחום מזה שנים רבות.

K-one2
K-ono1