mobile-logo

תחבורה ותעשייה
dgania.jpg

מגוון היישומים בתחבורה, התעשייה והלוגיסטיקה עם מוצרי "פוליגל" הוא עצום. קירוי מסופי רכבת, תחנות המתנה לתחבורה ציבורית, פתחי אור בגגות מבני תעשיה, זיגוג חלונות גבוהים לתוספת אור, קירוי מעברים בין מבנים להגנת העובדים, ומחיצות שקופות בין פעילויות באולמות הייצור ובמשרדים, הם רק חלק מהם.

מוצרי "פוליגל" מככבים בקירוי רובם המכריע של מסופי הרכבת בישראל. רכבת ישראל אימצה את הפולישייד הכסוף כלוח הראוי לקירוי תחנות ההמתנה במסופיה וכן את מכלול החיבור היוקרתי MGL. פרימלייט וצבעים מצלילים נוספים מתאימים גם הם לקירוי תחנות אוטובוס שרבות מהן פזורות בכל ערי ישראל (טבריה, פתח תקווה ועוד').
לפתחי אור במישור הגג מתאימים פאנלי "טופלייט" המביאים לחיסכון של עד 30% בעלויות תאורה כשהם משולבים בפאנלים מבודדים.
לפתחי אור המשולבים במערכת פינוי עשן, מעל מישור הגג, זיגוג חלונות גבוהים וקירות מתאימים לוחות בצבעי פולישיידפרימלייטופולימאט. או לוח Selectogal בצבע NGB, המצלילים ומונעים בו זמנית סנוור עיני העובדים, לצד חיסכון באנרגיה לתאורה ומיזוג.
קירוי המעברים בין המבנים בלוחות מצלילים המותקנים בשיטת קירוי נושא עצמו  תוך שימוש במכלולי חיבור Hybrid APC ו- MGL  חוסך בעלויות הקמה, ומאפשר מעבר נוח ומוגן לעובדים.
להפרדה בין פעילויות בתוך אולמות הייצור, או במשרדים, מתאימות מחיצות קבועות וניידות, המקורות בלוחות שקופים המאפשרות קשר עין בין העובדים, וגמישות בהצבתן במבנה .

 

 מכלולי חיבור: צבעים:לוחות ופאנלים:
Hybrid APC פולימאט  TopLight
MGL פולישיידPDF sample sample  פולישייד כסוף  Titan Sky
   16mmSTB NGB Selectogal