mobile-logo

ספורט ונופש

האוויר יכול להכיל כמות מוגבלת של אדי מים. ירידת הטמפ' גורמת לחלק מהאדים להפוך לטיפות מים המצטברות כטל על הצמחים או הקרקע. בחממה אדי מים אלה מצטברים על חלקו התחתי של הקירוי עד שהן כבידות מספיק כדי לנשור כ"גשם" שמקורו בתוך החממה.

התוסף אנטי פוג של פוליגל גורם לאחיזה חזקה יותר של הטיפות אל הלוח ולגלישתן לאורכו מבלי להינתק ממנו עד לקצה התחתון של המדרון.

 

antifog