mobile-logo

ספורט ונופש
img_0530_600.jpg

מוצרי "פוליגל" מתאימים במיוחד לדרישותיהם המורכבות של מתקני ספורט כבריכות, אצטדיונים, אולמות ספורט מתקני אימון ועוד.

שמירה על חום לצד אוורור, הצללה לצד רצון להגברת התאורה, שטחים פתוחים לצד הגנה מפני גשם, הן דרישות של"פוליגל" היכולת והניסיון לפותרם.

בבריכות שחיה, לצד הרצון להכניס אור בחורף, יש צורך בהצללה מרובה בעונה החמה. יש לסלק את עודפי החום בקיץ, אך בו בזמן, יש צורך בהקטנת איבוד החום בחורף ובלילה. הפרשי הטמפ' בין חוץ ופנים המבנה יוצרים מטרד של "גשם פנימי"

מניסיוננו רב השנים למדנו שעלויות התפעול הכוללות תאורה, חימום, ומיזוג אויר, גדולות לאין שעור לאורך זמן ביחס לעלויות הקמת הבריכה. וכי עדיף על כן להשקיע במוצרים חוסכי עלויות תפעול מאשר במוצרים חוסכי עלויות הקמה.

לוח "פוליגל" במבנה Titan Sky בעובי 16 מ"מ ובצבע פולישייד PSH כסוף או כחול, עם ציפוי אנטי פוג הוא המומלץ ביותר לקירוי גג הבריכה. אלה המעדיפים שהאור יכנס מבעד לחלונות גבוהים, טוב יעשו עם יזגגו אותם בלוח בצבע פולימאט או פרימלייט  .
מראהו המיוחד של הלוח במבנה Selectogal הופכו למתאים ביותר לזיגוג דלתות וחלונות בהיקף הבריכה. מכלול החיבור Hybrid APC מותאם לתנאי הסביבה הקשים, וללוחות הארוכים הדרושים לקירוי המבנה.

מתקני ספורט פתוחים - אצטדיונים, מתקני אימונים ועוד, דורשים לשם תפעולם התקין, בעיקר יכולת החדרת אור משולבת ברמת הצללה גבוהה. להם מומלצים לוחות בצבע פרימלייט, או לוחות בצבע פולישייד PSH בהם משולבים לוחות בצבע פולימאט כפתחי אור עד כיסוי של 15% משטח הקירוי.

"פוליגל" משתלבת בפעילויות תיירות ונופש, בקירוי בריכות שחיה בצימרים, עמדות תצפית לבעלי חיים ונוף, קירוי מעברים בין מבנים ופעילויות נופש, תיירות ועוד.

לוחות ופאנלים:צבעים:מכלולי חיבור:תוספים מרחיבי תכונות:
Titan Sky פולימאט Hybrid APC אנטי פוג
Selectogal PDFפולישייד sample   sample  פולישייד כסוף MGL  
  10mmPCSSprimalite פרימלייט    
   NGB 16mmSTB