mobile-logo

מוסדות ציבור
zoo.jpg

מוצרי "פוליגל" נותנים מענה לצרכים המגוונים הקיימים במוסדות ציבוריים כבתי ספר, מרכזים קהילתיים, פארקים, גני משחקים, בתי חולים, מוסדות אקדמיים ועוד. אלו מתאפיינים גם בצורך בקירוי מתחמי פעילות פתוחים, מסופי הסעות, מעברים בין מבנים, ואף מגרשי ספורט "משולבים".

בתי הספר מתאפיינים בצורך בקירוי מסופי הסעות, מעברים בין מבנים, ומגרשי ספורט "משולבים".
"ילקוטי בית ספר", אוגדנים, לוחות יצירה ועוד, הם מוצרי "פוליגל" מפולי- פרופילן המשרתים את צוותי ההוראה והתלמידים מזה שנים רבות.

מוסדות לימוד אקדמאים ומתחמי רפואה גם הם מאופיינים במתחמי פעילויות הדורשים קירוי מעברים, חופות מעל כניסות, חניות ציבוריות מקורות, חניון מוגן לאמבולנסים לפני מיון, כניסות (לובי), חלונות בכיתות לימוד ועוד.

פעילויות אלה דרושות רמת הצללה גבוהה, ובהתאם לכך יש לבחור את הלוחות עם צבעי פולישייד, ופרימלייט. לחלונות יש להעדיף את הלוח Selectogal  

לוחות ופאנליםצבעיםמכלולי חיבור
 PCSS 2L פולימאט  MGL
 Titan Sky פולישייד PDF 16mmTSKPSHsilver 16mmTSKPSHblue sample sample פולישייד כסוף ECP
 Selectogal פרימלייט  10mmPCSSprimalite
   NGB 16mmSTB
   Freeze sample