mobile-logo

מבני גידול בע"ח
dsc00661_600.jpg

לוחות "פוליגל" מהווים פתרון יעיל גם במבנים לגידול בע"ח, החל משדרוג מבנים קיימים, ועד מבנים יעודיים בעלי מאפיינים יחודיים המקנים להם איכויות ויתרונות בולטים.

מעצרות זבל מקורות בלוחות PCSS שקופים בעובי 6 מ"מ , מאפשרות ייבוש זבל ברפתות, והפיכתו לקומפוסט כחלק מהגדלת ההכנסה של החקלאי.

בבתי גידול לדגי נוי מתפתחות אצות ירוקיות (green algae) בבריכות וגורמות לעכירות המים וסתימות במסנניהם. קירוי המבנה בלוחות "פוליגל" בצבע פרימלייט פותר בעיות אלו בנוסף על היותו מצליל מעולה.

בלולי גידול לרבייה כבידה שומרים את האפרוחים בקרבת מקור החום בשבועיים הראשונים לחייהם בעזרת "גדר אומנת" מפולי- פרופילן שחור בעובי 3 ו-4 מ"מ.

ברפתות ולולים הפרשות בעלי החי גורמים לאווירה לחה וחומצית התוקפת והורסת את גגות הפח המקרים את המבנים. בעזרת לוחות פוליגל בעובי 6 מ"מ בצבע פולישייד כסוף המותקנים כשכבת מגן  על קירוי הפח ללא צורך בפירוקו, מוארך משך חיי הגג בהשקעה קטנה מאוד.

 

לוחות ופאנלים:צבעים: מכלולי חיבור: 
PCSS 2L בעובי 6, 8, ו-10 מ"מ שקוף8mmPCSSclear SP
  פרימלייט10mmPCSSprimalite HCP 
  פולישייד כסוף8mmPCSSsilverPLS