תעשיות > חקלאות

חקלאות


מוצרי פלזית פוליגל מאפשרים לחקלאות בימינו לספק את כמות המזון הדרושה, באיכות הדרושה לאוכלוסיה גדלה של בני אנוש מצד אחד, בשטחי חקלאות המצטמצמים מצד שני.

קירוי בלוחות בעובי 8,10 מ"מ מקטין את הפסדי החום עד פי שנים ויותר ביחס לקירוי ביריעות PE או פאנלים גליים דקים. הוא ממתן את מנעד הטמפ' היממתי והעונתי בחממה. על ידי כך מושג קצב גידול מואץ ויבולים מוקדמים.

עיקר חשיבותו של קירוי לוחות פוליגל, הוא בהקטנת עלויות תפעול המבנה. מניסיוננו מושגות עלויות שוות בהקמה ותפעול החממה כעבור 3 שנים ומשם החיסכון בעלויות התפעול, פועל לטובת פלזית פוליגל, שקירויה מיועדים ל-15 עד 20 שנה.

לוחות "פוליגל" שקופים כולאים את קרינת האינפרה אדומה בתוך המבנה, ובכך מאפשרים צימוח גם במקומות קרים מאוד, מצד אחד. אותם לוחות מעבירים קרינת אור בתחום הדרוש לביצוע יעיל של תהליך הפוטוסינטזה על ידי הצמחים מצד שני.

לוחות בצבע פולימאט חושפים את כל נוף הצמח לאותה רמה של קרינה, בזכות יכולתם לפזר אור העובר דרכם.

בטבלה מעבר אור בתחום הנראה של הספקטרום, על פי תקן מדידה ASTM 1494 המתאים לחקלאות

 

 


צור קשר