תכנון הקונסטרוקציה

קונסטרוקציה המתאימה לקירוים שטוחים, קמורים, חלונות וקירות. הקונסטרוקציה בנויה מקורות או מסבכים בלבד, שציר האורך שלהם מוצב, במקביל לכיוון שיפוע הקירוי (כיוון זרימת המים). בקירות התמיכה תהיה של עמודים בלבד.

בקונסטרוקציה זו, מחוברים פרופילי החיבור, על האגדים או העמודים, כך שלוח בודד מקרה שטח הנתון בין שתי תמיכות סמוכות. סידור זה משווה לקירוי מראה נקי למתבונן מלמטה ומחזיתות המבנה.

קונסטרוקציה לקירוי נושא עצמו מתאימה רק למבנים קמורים שאורך הקשת אינו עולה על 600 ס"מ, ורדיוסה קרוב לרדיוס המזערי המותר של הלוח. הקונסטרוקציה בנויה מאגדי גמלון וממרישי מסגרת, או מזחלות, אליהם מתחברים הלוחות.

הקונסטרוקציה התומכת ישירות בלוחות בנויה ממכלולי החיבור בהם קיים בסיס מאלומיניום   (MGL ,APC  ו-HSL).

הרוח הנושבת על המבנה ודרכו יוצרת לחצים חיצוניים ופנימיים על הקירוי. לתכנון הקירוי והקונסטרוקציה התומכת חשוב לנו לדעת את נתוני העומס הכללי (השקול) הפועל על הקירוי.
באמצעות שינויים בקונסטרוקציה התומכת או שינויים בממדי הלוח או שינויים בשניהם יהיה בידנו להתאים לכל מבנה את הרצוי לו.

קונסטרוקציה נושאת מרישים מתאימה לקירוים שטוחים, קמורים, חלונות וקירות.

הקונסטרוקציה הבנויה מקורות ומסבכים שציר האורך שלהם מוצב בניצב לכיוון שיפוע הקירוי (כיוון זרימת המים).

בצורת קירוי זו נוצר מעין שתי וערב (grid) בין האגדים, המרישים ופרופילי החיבור שבין הלוחות. בקירות, מרישים הם התמיכות המוצבות במאוזן לקרקע.