מומחי החברה לשרותך

מומחי החברה לשרותך


לקבוצת "פלזית-פוליגל" שורת מומחים בכל תחומי הפלסטיקה והבניין. היא עוזרת ותומכת בלקוחותיה בהתאם לנדרש.

אנחנו מגישים את השירותים הבאים:

עזרה למתכננים

א. ייעוץ טכני בתכנון הקונסטרוקציה הנושאת, "תוכנית גג" ופרטי חיבור .
ב. בחירת מוצרי "פוליגל" ואביזריה המתאימים לפרויקט.
ג. מסמך "אומדן עלויות" למתכנן.
ד. מסמך "מפרט טכני" של מוצרנו לכותבי מכרזים.
ה. המלצות להתקשרות עם קבלני קירוי "מורשים".
ו. ייעוץ והדרכה בעת ביצוע עבודת הקירוי.
ז. ליווי הפרויקט לאורך זמן.

עזרה לקבלני קירוי ומנהלי פרויקטים

א. ייעוץ בתכנון הקונסטרוקציה הנושאת, "תוכנית גג" ופרטי חיבור וביצוע.
ב. בחירת מוצרי "פוליגל" ואביזריה המתאימים לפרויקט.
ג. מתן הצעות מחיר ומכירה ישירה (פרויקטים של 1000 מ"ר קירוי ויותר)
ד. פיתוח שווקים עבור קבלנים
ה. הדרכה בעת ביצוע הקירוי
ו. השתלמויות בסיסיות ומתקדמות
ז. אחזקת מלאים ולוגיסטיקה

עזרה למפיצים מורשים

מחלקת השיווק הטכני ב"פלזית-פוליגל" מסייעת למערך ההפצה בדרכים הבאות:
א. ייעוץ בתכנון הקונסטרוקציה הנושאת, "תוכנית גג" ופרטי חיבור.
ב. בחירת מוצרי "פוליגל" ואביזריה המתאימים לפרויקט.
ג. פיתוח שוק לקוחות מקומי עבור המפיץ.
ד. העברת מידע (מכרזים, פרויקטים בתכנון, מתחרים, מוצרים חדשים ועוד).
ה. מחסן עורפי ולוגיסטיקה.
ו. מבצעים.
ז. הדרכה, לימוד והשתלמויות למשווקים מקומיים.

עזרה ללקוח פרטי

א. מתן סיוע בתכנון הפרויקט.
ב. הפניה לקבלן/ מפיץ לשם סגירת עסקה.
ג. ליווי והדרכה בעת ההתקנה.