חדשות


רדיוס כיפוף מזערי "מותר" במכלולי חיבור

לכל אחד מלוחות "פוליגל" יש רדיוס כיפוף מזערי, הנובע ממבנה הלוח ועוביו, כשמעבר לו (קטן יותר) נגרמת פגיעה בשכבת הגנת ה-UV של הלוח.

אין לקרות מבנים קמורים וקעורים ברדיוס הקטן מרדיוס הכיפוף המזערי.

 

 
רדיוס כיפוף
קר מזערי (מ')
עובי הלוח
(mm)
מבנה הלוח
1.05 6 PCSS 2L
1.40 8 PCSS 2L
Titan Sky
1.75 10
2.80 16 PCSS 3L
Titan Sky
Selectogal
4.00 16 Triple Clip
4.40 25 Thermogal
צור קשר